Szent Orsolya Iskolaközpont

Adatkezelési tájékoztató
Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat
Közérdekű adatok megismerési és közzétételi szabályzata

Közzétételi lista

1. Alapdokumentumok:
 
2. Nyitvatartás rendje
3. Jelentősebb események, rendezvények
4. Tájékoztató a felvételi lehetőségekről
5. A beiratkozás, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma
6. Az osztályok száma, az egyes osztályokban tanulók létszáma
7. A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetőségei
8. A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai
9. A térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség jogcíme és mértéke, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéke, a fenntartó által adható kedvezmények, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is
10. A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és ideje, a köznevelési alapfeladattal kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása, ideje, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai
11. Pedagógiai-szakmai ellenőrzés
Év Pedagógiai-szakmai ellenőrzés típusa Célfokozat Eljárás eredménye
2014 Minősítés Pedagógus II. 5 Sikeres
2015 Minősítés Pedagógus II. 1 Sikeres
2016 Vezetői tanfelügyeleti . 1 Megállapítások - Hozzájáruló nyilatkozat
2017 Minősítés
Pedagógus II.
Mesterpedagógus
4
1
Sikeres
2018 Minősítés Peadagógus II. 1 Sikeres
12. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége
13. A nevelő és oktató munkát segítők száma, iskolai végzettsége és szakképzettsége
14. Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei
 
15. A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok
16. Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje

Alapfokú művészeti iskola:

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége
2 Az első minősítés évéhez viszonyítva az előképző, az alapfokú és a továbbképző évfolyamok számát
3. Az országos, nemzetközi és egyéb szakmai bemutatókon, rendezvényeken, versenyeken, fesztiválokon, kiállításokon való részvétel
4 A megyei, területi szakmai bemutatókon, versenyeken elért eredmények
5. A művészeti iskola rendezvényei, hagyományai
6. A helyi kulturális életben történő szerepvállalás
7. Művészeti áganként a csoportok száma, csoportonként a tanulói létszám

Kollégium:

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége
2 A szabadidős foglalkozások köre
3. Az externátusi ellátás igénybevételének lehetősége
4 A kollégiumi csoportok száma és az egyes csoportokban a tanulói létszám