Szent Orsolya Iskolaközpont

Szent Angéla Alapítvány

Az alapítvány céljai:

 • Vallási és hitéleti tevékenység segítése, támogatása
 • Az oktatás anyagi, technikai feltételeinek javítása, műszaki, technikai berendezések beszerzése.
 • Nyelvtanulás, külföldi cserekapcsolatok kiépítésének segítése/ tanulók kiutazásához való hozzájárulás, külföldi tanulók vendéglátásához támogatás.
 • Tanulmányi és egyéb más versenyek, vetélkedők szervezéséhez támogatás, nyertesek díjazása.
 • Iskolai, internátusi és más kulturális, szabadidős programok támogatása/ osztálykirándulások, tanulmányi kirándulások, sportversenyek/.
 • Diáksport-versenyek, a rendszeres testmozgás ösztönzése, támogatása.
 • Gyermek és ifjúságvédelem, gyermek-és diákétkeztetés támogatása.
 • Gyerekek, öregek, hátrányos helyzetűek, kisebbségek, határon túli magyarok, menekültek segítése.
 • A Szent Orsolya Rendi Gárdonyi Géza Iskola tanulóinak szellemi és testi fejlődésének elősegítése, az oktatás- különösen a nyelvoktatás- és a tanórán kívüli tevékenység színvonalának folyamatos fejlesztése, valamint a célok elérhetőségét biztosító anyagi fedezet megteremtése érdekében az alapítvány vagyonának növelése.
 • A Szent Orsolya Rendi Gárdonyi Géza Iskola pedagógusai, iskolai dolgozói számára hitéleti továbbképzésének, önképző tevékenységének segítése, rekreációs programok támogatása valamint szervezett szakmai napok szervezésének, lebonyolításának támogatása.


A kuratórium tagjai:

 • Embersits Zoltán
 • Kolbai Mária
 • Kecskeméti László
 • Biró Péterné Illés Virág Andrea


A kuratórium elnöke:

 • Kerényi Zsolt


Az alapítvány széhelye: 3300 Eger, Pacsirta u. 18.