Szent Orsolya Iskolaközpont

TÁMOP-3.1.4-12/2 - Innovatív iskolák fejlesztése
Szent Orsolya Rendi Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0424

Pályázati anyag

Egészségnap I.

Alkalomszerű – szabadtéri jellegű – mozgásos tevékenységek

Sportkirándulások

Idegen nyelvek tanításának fejlesztése
(nyelvi témahetek)

Idegen nyelvek tanításának fejlesztése
(nyelvi vetélkedők)

Egészségnap II.

Egészségnap III.

Gazdasági és pénzügyi ismeretek bővítése, a tudatos fogyasztói magatartás kialakulását elősegítő intézményi innováció

A családi életre neveléshez kapcsolódó intézményi innováció

Természetközeli sporttáborok

Környezeti nevelést, fenntarthatóságot szolgáló, környezettudatos tanórán kívüli tevékenységek támogatása
(ökoiskolák, ökotáborok, erdei iskola, tangazdaságok)

Elsősegély-nyújtási tanfolyam

Egészségnap IV.