Szent Orsolya Iskolaközpont

Intézményünk dolgozóinak névsora a 2017/2018 -as tanévben:
Vezetés
Kerényi Zsolt Igazgató
Embersits Zoltán
Kolozsvári Imre Lászlóné
Igazgatóhelyettes
Tanárok
Biróné Bocz Mónika tanító Bubori Balázs  
Dobos Anita magyar, rajz Farkasné Sárosi Csilla tanító
Fekete Csaba László angol Hegedüs Eszter tanító
Heiszné Takács Tímea német, történelem Herceg Attila zenetanár
Horváth Henriett tanító Horváth Zsolt Béláné német, testnevelés
Kissné Kelemen Ibolya tanító Molnár Norbert Sándor földrajz, történelem
Németh József testnevelés Orbán Emerencia magyar, olasz
Pápai István László zenetanár /óraadó/ Dr. Pomsárné Kovács Ágnes tanító
Porcsa Zsolt István matematika, fizika Révész Mária biológia, testnevelés
Dr. Sitkeiné Kardos Boglárka hitoktató Dr. Szabadosné Lőcze Andrea angol
Adminisztratív dolgozók
Babati Gabriella általános irodai ügyintéző
Klemen Csaba gazdasági vezető
Orbán Zsanett gazdasági ügyintéző
Právics Dávid egyéb ügyviteli dolgozó
Tóth Józsefné iskolatitkár
Technikai dolgozók
Góvnik Ernőné takarítónő
Romvári Ágnes takarítónő
Tóth Jánosné konyhalány
Tóth Krisztián gondnok