Szent Orsolya Iskolaközpont

A 2018/2019 -es tanév rendje

/13/2018. (VI.14.) EMMI rendelet alapján/

 • A 2018/2019-es tanítási év első napja 2018. szeptember 3, hétfő
 • A tanítási év utolsó tanítási napja 2019. június 14, péntek
 • Az őszi szünet:
  A szünet előtti utolsó tanítási nap: 2018. október 26, péntek
  A szünet utáni első tanítási nap: 2018. november 5, hétfő
 • Téli szünet:
  A szünet előtti utolsó tanítási nap: 2018. december 21, péntek
  A szünet utáni első tanítási nap (rendelet szerinti) 2019. január 3, csütörtök
  Iskolánkban 2019. január 3-4(csütörtök-péntek), tanítás nélküli munkanap tantestületi határozat alapján.
 • A tanév első féléve 2019. január 25-én, pénteken zárul
 • A tavaszi szünet:
  A szünet előtti utolsó tanítási nap, 2019. április 15, hétfő
  A szünet utáni első tanítási 2019. április 24, szerda
 • A szorgalmi idő alatt a nevelőtestület az igazgató javaslatára 6 munkanapot, tanítás nélküli munkanapként használhat fel, amelyből 1 tanítás nélküli munkanap programjáról a nevelőtestület véleményének kikérésével az iskola Diákönkormányzata jogosult dönteni.
 • A kötelező tanítási napok száma 181 nap
 • Nevelőtestületi hatáskörben, illetve a Diákönkormányzat hatáskörében eldöntött tanítás nélküli munkanapok:
  • 2019. január 3-4 (csütörtök - péntek)
  • 2019. április 16-17 (kedd-szerda)
  • A Diákönkormányzat javaslatára kijelölt egy tanítás nélküli munkanap: 2019. március 14. (csütörtök), illetve a pályaorientációra egy nap: 2019. december 15. (szombat)
 • Országos mérések:
  • Kompetenciamérés

   2019. május 29-én, szerdán történik az országos kompetencia mérés, a jogszabályban meghatározott módon a 6.,8. évfolyamos tanulók részvételével.

  • Idegen nyelvi mérés

   2019. május 22-én, szerdán a 6.,8. évfolyamos tanulók részvételével.

  • NET-FIT

   A tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálata. 2019. január 9 és április 26 közötti időpontban az 5-8 évfolyamos tanulók részvételével.

  • DIFER

   DIFER mérés eredményének leadási határideje: 2018. november 30.


Ünnepélyek, rendezvények, szentmisék, értekezletek

Iskolai szintű ünnepélyek

 • Tanévnyitó: 2018. szeptember 2-án (vasárnap), 17 órakor az iskola udvarán
 • Aradi Vértanúk: 2018. október 5-én (pénteken), 7.45 perckor az emeleti folyosón
 • Október 23-ai ünnepély: 2018. október 19-én (pénteken), 7.45 perckor az emeleti folyosón
 • Karácsonyi ünnepély: 2018. december 21-én (pénteken), 17.00 órakor az Újdombóvári templomban.
 • Március 15-ei ünnepély: 2019. március 14-én (csütörtök), 7.45 perckor a felső folyosón.
 • Csendes percek minden pénteken 7.45 perctől.
  Keretében tartjuk pl. Hamvzó szerda, Balázsáldás, stb… rendezvényeket is. Helye: az emeleti folyosó.
 • Ballagás és tanévzáró ünnepély: 2019. június 15-én (szombaton), 9.00 avagy 10.00 órakor
Osztály szintű ünnepek
 • Mikulás:
  2018. december 6-án (csütörtök), a tanítási órák alatt. Helye: az osztálytermek
  Délután Mikulás-futás az SZMK szervezésében.
 • Lucázás:
  2018. december 13-án (csütörtök). Helye: az osztálytermek
 • Rendezvények
  • Szent Imre napi rendezvények
   2018. november 5-9, hétfő-péntek.
   Rendezvények a tanítási rend keretén belül meghívott előadókkal
  • Farsang
   2019. március 1, péntek
  • Szülők-Nevelők bálja
   2019. március 2, szombat 20:00 órától
  • Gyermeknap. Időpontjának kijelölése a félévzáró értekezleten.
  • Osztálykirándulások
   Lehetőség szerint valamennyi osztálynak júniusban, az iskola vezetéssel történt egyeztetés után.
  • Zeneiskolai félévzáró hangversenyek
   Az időpontok kijelölése december, illetve május hónapban, a koncertek időpontja lehetőleg minél közelebb essen a félév, illetve az év bezárásához!
Értekezletek, nevelőtestületi programok
 • Tantestületi kirándulás. 2018. augusztus 30-31.
 • Tanévnyitó értekezlet. 2018. augusztus 31.
 • Félévi osztályozó értekezlet. 2019. január 21 (hétfő), 14.00 óra.
 • Év végi osztályozó értekezlet. 2019. június 6 (csütörtök), 14.00 óra
 • Első félévi nevelési értekezlet. A téma és az előadó kijelölése a későbbiekben.
 • Második félévi nevelési értekezlet. A téma és az előadó kijelölése a későbbiekben.
 • A szorgalmi időben minden hétfőn 16.00 órakor a nevelőtestület számára koordinációs megbeszélések, iskolavezetőségi megbeszélések vagy felnőttek hittanja.
  Az osztályozó értekezleteket, szülői fogadóórákat és szülői értekezleteket is igyekszünk ebben az időben, illetve ehhez csatlakozó időpontban tartani.
Szentmisék, Lelki napok
 • Veni Sancte:
  2018. szeptember 03 (hétfő), 11.00 óra.
  Helye: Tornaterem
 • Október havi mise:
  2018. október 05 (péntek), 9.00 óra.
  Helye: Tornaterem
 • November havi mise:
  2018. november 19 (hétfő), 9.00 óra.
  Helye: Tornaterem
 • Január havi mise
  2019. január 17 (csütörtök), 9.00 óra.
  Helye: Tornaterem
 • Hálaadó tanévzáró szentmise
  2019. június 13 (csütörtök), 9.00 óra
  Helye: Tornaterem
 • Az adventi időszakban idén is szeretnénk, ha az iskolában Rorate szentmisék lennének! Ennek egyeztetése a plébános úrral még folyamatban van, ezért a napok kijelölése a későbbiekben fog megtörténni.
 • Első félévi Lelki nap
  Kijelölése a későbbiekben
 • Második félévi Lelki nap:
  Kijelölése a későbbiekben
Szülői értekezletek, fogadóórák
 • Első félévi szülői értekezlet: 2018. szeptember 17 (hétfő), 17 óra
 • Második félévi szülői értekezlet: 2019. február 4 (hétfő)
 • Szülői fogadóórák
  • Az első félévben 2018. október 15 (hétfő), 17.00 óra és december 10 (hétfő), 17.00 óra.
  • Második félévben 2019. március 11 (hétfő), és május 6 (hétfő), 17.00 óra.

Véradás: első félévben 2018. december 10-én hétfőn a szülői fogadóóra napján. A második félévi véradás időpontjának kijelölése a későbbiekben.

Az iskola programjai kiegészülnek az SZMK és a DÖK által szervezett programokkal. Ezek részletes felsorolása az éves munkaterveikben található. (Pl. véradás, kerékpáros kirándulások, stb…)